Home Top Ad

ไปอยู่บ้านต้นไม้ ที่ระเบียงป่าสัก เชียงใหม่  ส่วนกลางของระเบียงป่าสัก กินข้าว กินกาแฟ กินขนม   เวลานึกถึงบ้านต้นไม้ เรามักนึกถึงบ้านที่อย...
ไปอยู่บ้านต้นไม้ ที่ระเบียงป่าสัก เชียงใหม่ (Writer in Residence - The Cloud) ไปอยู่บ้านต้นไม้ ที่ระเบียงป่าสัก เชียงใหม่ (Writer in Residence - The Cloud) Reviewed by giftoun on ตุลาคม 31, 2566 Rating: 5
 ตอนนี้อยู่ในวัยทึ่ตั้งคำถามว่าตัวตนที่แท้จริงคืออะไร เราอยู่จุดไหนของสังคมนี้ มีอะไรที่เป็นจุดเด่นของเรา หรือจริงๆ แล้ว เราอาจไม่จำเป็นต้อง...
จดโน้ต CREATIVE TALK 1 STAGE “The Secret of Self Discovery” ค้นหาตนเองตามแบบฉบับของแต่ละคน จดโน้ต CREATIVE TALK 1 STAGE “The Secret of Self Discovery” ค้นหาตนเองตามแบบฉบับของแต่ละคน Reviewed by giftoun on มกราคม 17, 2566 Rating: 5